De kracht van de externe consultant 

Ooit was ik van mening dat bedrijven het beste draaien zonder de inzet van externe consultants. Want zeg zelf, externen zijn een stuk duurder dan eigen, interne medewerkers. Ze weten te weinig van jouw business, je moet ze inwerken en vaak worden ze weer vervangen op het moment dat ze waardevol worden. Tot slot heeft hun werkgever één hoofdbelang: zoveel mogelijk uren maken en collega’s wegzetten… 

Nu ik vele jaren in het consultancy-vak actief ben met Easy Consultancy heb ik mijn mening moeten bijstellen. Waarom ik mijn mening heb bijgesteld afgelopen jaren? Ik zie vier voorname redenen: 

  • Gedrevenheid en motivatie van consultants om tot resultaat te komen. 
  • Ervaring die is opgedaan bij andere bedrijven, in andere branches en bedrijfsculturen.
  • Een brede set aan methoden en aanpak; denk aan Scrum, Agile, Lean en Safe.
  • Een breed pakket aan skills en vaardigheden om veranderingen teweeg te brengen, van onder tot boven.

Gedrevenheid en motivatie 

Anders dan een interne medewerker die meerdere belangen en doelen dient en opdrachten naast het reguliere werk moet doen, heeft een externe vaak één opdracht waarvoor hij is aangenomen. Deze opdracht moet uitgevoerd worden binnen een beperkte tijd en budget. Dit resultaat is het enige waarop hij zich kan bewijzen en waar hij waardering voor krijgt, dus ja, dan ben je wel gedreven. Daarnaast weet je als externe dat flexibiliteit in werkdruk en werktijden onderdeel van je werkzaamheden is. 

Ervaring bij andere bedrijven, branches en culturen   

De wortels van Easy Consultancy liggen in de energiebranche, waar we opdrachten hebben uitgevoerd bij vele ondernemingen. Op technisch vlak, maar ook op het gebied van IT, HR, proces- en projectmanagement. Sinds enkele jaren zijn we ook actief bij verschillende zorginstellingen, in rollen als IT-, projectmanager en businessconsultant. Al snel bleek daar dat onze aanpak net iets anders was dan men gewend was. In de zorg is een selecte groep consultancybureaus actief die alleen kennis en ervaring hebben binnen deze nichemarkt. De zorginstellingen vragen hier ook om; ervaring in de zorg is een must. Op deze wijze creëer je een tunnelvisie en leer je niet van de ervaring, innovaties en oplossingen uit andere branches. Iedereen weet hoe verouderd de administratieve systemen (ik heb het niet over specialistische apparatuur) in de zorg kunnen zijn. Er valt nog veel te leren, zoals een ruimere blik op de wijze van oplossen van problemen, eigenaarschap creëren, prioriteren gezien de beperkte capaciteit en middelen, etc.  

Een brede set aan methoden en aanpak 

Recentelijk doen we ook opdrachten binnen de overheid. Wat ons al snel opviel was dat er voldoende deskundige capaciteit aanwezig is, maar dat de aanpak om tot een oplossing te komen voornamelijk gericht is op het voorkomen van risico’s. Door alles uitvoerig voor te bereiden, uit te werken, risico’s in kaart te brengen en te mitigeren. Echter is er onvoldoende executiekracht om over te gaan tot het operationaliseren van de gewenste oplossing. Een agile aanpak en gedrevenheid helpt ons om de resultaten te behalen die eerder niet behaald werden. Onze agile aanpak is niets anders dan voortgang boeken door kleine stapjes te realiseren, te overzien of we binnen het grotere geheel nog op de juiste weg zijn, en zo weer een vervolgstap te bepalen. Zo komen we stapje voor stapje dichter bij het einddoel. 

Een breed pakket aan skills en vaardigheden 

Een consultant moet zich in korte tijd als een kameleon thuis voelen binnen een vreemde organisatie met eigen cultuur, regels en nieuwe collega’s. Aan de andere kant moet hij zich ook kunnen verbazen over de wijze waarop processen ingeregeld zijn of de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van systemen. Deze verbazing moet een consultant weten uit te spreken en weten om te zetten in realistische verbeteringen. Binnen de ene organisatie kan heel accuraat en direct worden opgetreden, bij de andere organisatie moet je delicaat ballonnetjes laten opgaan en geleidelijk de verbeteringen tot wasdom brengen. Deze verschillende wijzen van aanpak vragen een breed pakket aan vaardigheden, opgedaan door trainingen, coaching en ervaring. 

Door eerdergenoemde redenen geloof ik in de inzet van externe consultants om de bedrijfsvoering binnen organisaties te optimaliseren. Geldt dit voor elke situatie? Hier kom ik later op terug. 

Easy Consultancy is een relatief klein consultancybureau dat vanuit haar DNA impact bij haar klanten maakt door ze beter te laten presteren. Wij halen ons plezier en waardering uit de behaalde resultaten van de klant! 

Meer weten over ons verhaal? Neem contact op met Eric Knoester: e.knoester@easy-consultancy.com