easy consultancy sfeer zorg en energie

Easy Consultancy zet zich in om energie en zorg duurzaam toegankelijk te houden

Dit doen we door onze klanten te ondersteunen bij het focussen op hun kerntaken en het organiseren van een wendbare bedrijfsvoering.

De consultants van Easy Consultancy richten zich op belangrijke thema’s om het verschil te maken in de organisatie van zorg en energie. 

Onze thema's

Wij helpen bedrijven, instellingen en overheden binnen energie en zorg zich te richten op hun kerntaken. Daarin onderscheiden wij ons door net iets meer te leveren dan verwacht.   

Medewerkers en management 

Medewerkers en management 

Medewerkers zijn het grootste kapitaal. Het is van belang het management van medewerkers wendbaar in te richten, zodat de aandacht en energie aan de juiste zaken wordt besteed. Hoe faciliteren ondersteunende processen, mensen en middelen deze wendbaarheid en hoe zou de organisatie ingericht moeten worden? Voor alle partijen zijn dit bekende uitdagingen waar Easy Consultancy ervaring mee heeft. Wij weten welke veranderingen er nodig zijn en zetten ons graag in om te ondersteunen bij het inrichten van project- en procesmanagement (Lean, Agile), inspirerend en faciliterend leiderschap, zelforganisatie, organisatiecultuur, verandermanagement, capaciteitsmanagement en teammanagement.   

Elektrisch Vervoer (EV) in energie  

Elektrisch Vervoer is nu al niet meer weg te denken in het energielandschap. Nederland streeft er zelfs naar dat vanaf 2030 alle nieuwe voertuigen elektrisch zijn. Met haar jarenlange ervaring en uitgebreide marktkennis, helpt Easy Consultancy om de volgende stap te maken: of het nu gaat om de eerste stappen op de (inter)nationale markt of het doorontwikkelen van bestaande laadoplossingen en infrastructuur. Voor zowel advies als implementaties, van marktrollen en roaming tot laadprocessen en alle bijbehorende IT-oplossingen, wij kunnen helpen.   

Elektrisch Vervoer EV in energie
Beleidsthemas in de zorg

Beleidsthema's in de zorg

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen wordt op landelijk niveau ingezet op passende zorg, het verplaatsen van zorg naar de thuissituatie en bijvoorbeeld het meenemen van uitkomsten van de geleverde zorg. Op het gebied van o.a. de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg kan Easy Consultancy op zowel strategisch als tactisch niveau ondersteunen met het implementeren van deze beleidsthema’s in de organisatie.

Bekostiging van zorg  

Op het gebied van zorgadministratieve- en financiële processen in verschillende zorgsectoren is Easy Consultancy een prettige gesprekspartner bij het ontwikkelen van beleid indien nieuwe vormen van bekostiging of prestatiemodellen zich aandienen. Door ketenpartijen te betrekken is het mogelijk om overstijgende bekostiging te realiseren of wellicht bundelfinanciering te onderzoeken. Naast het vaststellen van beleid helpt Easy Consultancy graag met het neerzetten van de benodigde organisatie en de uitvoering van het gekozen beleid.  

Bekostiging van zorg 
Innovatie en digitalisatie in de zorg

Innovatie en digitalisatie in de zorg

De maatschappij digitaliseert in een rap tempo, maar de administratieve organisatie van zorg heeft hier nog een slag in te slaan. Onze opgedane ervaring met IT-trajecten en digitalisering in de energiesector zetten wij in om ook in de zorg vernieuwing en digitalisering aan te brengen. Denk aan het automatiseren van werkprocessen, het digitaliseren van formulieren en beelden, het ontsluiten van databronnen en daarmee het creëren van nieuwe inzichten en een veilige gegevensuitwisseling. Easy Consultancy helpt organisaties met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en begeleidt de implementatie en het continu verbeteren ervan. Wij ondersteunen bij een goede inrichting van proces- en projectmanagement om innovatie en digitalisatie optimaal te faciliteren. 

Meer informatie?

Vul ons contactformulier in en vraag naar Dennis van de Grift (Energie) of Matthijs Kropman (Zorg).