De kunstmatig intelligente consultant

Stel je een toekomst voor waarin kunstmatige intelligentie de energie- en zorgsectoren transformeert. Bij Easy Consultancy zien we volop mogelijkheden in AI. Denk aan energienetwerken die direct inspelen op vraag en aanbod voor meer efficiëntie en duurzaamheid. In de zorg maakt AI vroegtijdige diagnoses en gepersonaliseerde behandelplannen mogelijk, wat leidt tot betere zorg voor patiënten. Deze technologische vooruitgang biedt kansen voor professionals die willen bijdragen aan deze veranderingen. Sluit je aan bij Easy Consultancy en ontdek samen met ons de toekomst van AI.

Goed, deze eerste alinea is duidelijk geschreven door AI. En de prompt was waarschijnlijk niet de allerbeste. Het stuk is te veel toegespitst op de aangegeven doelgroep van onze blogs: klanten en potentiële nieuwe medewerkers. Bij Easy zullen we niet snel AI gebruiken om automatisch blogs te schrijven en op onze website te plaatsen. Wat kunnen we er dan wel mee?

AI is overal. Denk aan kijksuggesties op Netflix, chatbots bij klantenservices, inzicht in je energieverbruik, slim laden en de knop op LinkedIn met het standaardantwoord “Gefeliciteerd met uw werkjubileum!”. Daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar manieren om AI in het werk te integreren, zonder dat het je werk volledig overneemt.

AI gebruiken in je werk

Aan de slag met AI dus! Consultants kunnen AI gebruiken om grote hoeveelheden informatie te verzamelen en te structureren. Denk aan een marktscan of het opvragen van energietarieven bij verschillende energieleveranciers. AI kan ook helpen met het stellen van goede vragen in een intervisiesessie (‘Het lijkt erop dat mijn collega een verborgen agenda heeft. Kan je me vragen stellen om het probleem beter te beschrijven?’), het vormgeven van PowerPointpresentaties of het genereren van afbeeldingen om je verhaal te ondersteunen. Verder kan ChatGPT een projectplan of rapportageformat opleveren, waarvan je zelf de inhoud kan aanpassen. Door een voor jou werkende prompt te ontwikkelen kan je de benodigde informatie laten genereren door AI.

Om terug te komen op het schrijven van een blog: AI kan helpen om te brainstormen over relevante onderwerpen, een goede titel te vinden voor een geschreven stuk, of een tekst aantrekkelijker te maken voor de doelgroep. Je kan ChatGPT vragen een logische volgende zin te schrijven als je vastzit. En als dit stuk klaar is, gooien we het nog even door de spellingcontrole. Handig, toch?

Parameters instellen

Als je even hebt gespeeld met ChatGPT of Copilot wordt duidelijk dat een goede, gerichte prompt belangrijk is. Het schrijven van een prompt lijkt op het instellen van parameters. Om tot een goed resultaat te komen kies je een onderwerp, maar je geeft ook aan of je een samenvatting, verhaal of puntsgewijze tekst terug wil krijgen, uit hoeveel woorden de tekst mag bestaan en op welke toon de tekst geschreven moet worden.

Let op: deze parameters of voorwaarden bedenk je zelf. Met de prompt ‘Schrijf een projectplan voor een consultant’ zal ChatGPT bijvoorbeeld een heel algemeen stuk opleveren. Een veel beter resultaat bereik je door in je prompt mee te geven in wat voor organisatie je een project uitvoert, wat de looptijd van het project is, wat het onderwerp is en wie de stakeholders zijn. Hoe meer details je meegeeft, des te beter wordt het resultaat. Je zou je kunnen afvragen: is de consultant van de toekomst een prompt engineer?

Creativiteit

In ieder geval zal AI niet alle creativiteit kunnen vervangen. Omdat ChatGPT op kansberekening leunt en een zo passend mogelijk woord voorspelt op basis van bestaande data, zal ChatGPT nooit een vernieuwend stuk kunnen schrijven met een nieuwe invalshoek of nieuwe ideeën. AI is een toevoeging, maar je zal zelf een manier moeten vinden om het intelligent in te zetten. Zoals een collega het beschreef: de herinnering aan een fijne docent met een persoonlijk perspectief zal nooit worden overgenomen door ChatGPT.